ΑμεΑ Καρτ

Τώρα πλέον έχουμε Καρτ για όλους! 
Από τις λίγες πίστες στην Ευρώπη που το διαθέτουν.