Κατηγορίες Καρτ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΔΙΧΡΟΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Για παιδιά από 3 έως 6 χρονών // Καθημερινές με ραντεβού.
200cc Για παιδιά από 6 έως 13 χρονών.
ΔΙΘΕΣΙΟ Για παιδιά από 3 έως 6 χρονών // Με ενήλικα στην θέση του οδηγού.
ΤΡΙΘΕΣΙΟ Για 2 παιδιά από 3 έως 6 χρονών // Με ενήλικα στην θέση του οδηγού.
270cc Από 13 χρονών και πάνω.
390cc Από 13 χρονών και πάνω.
420cc Βάσει χρόνου. Υπάρχει αναλυτικός πίνακας ανάλογα με τα κιλά του οδηγού.
ROTAX 125cc Βάσει χρόνου. Υπάρχει αναλυτικός πίνακας ανάλογα με τα κιλά του οδηγού. Μόνο καθημερινές με ραντεβού.