Κυκλοφοριακή Αγωγή

Το θέμα της Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι πολύ σημαντικό και απασχολεί την καθημερινότητα μας, την υγεία μας και γενικότερα την ίδια μας την ζωή.
Η Κυκλοφοριακή Αγωγή πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας διότι η έλλειψή της συνεπάγεται κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή.
Στην KARTLAND πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1) Το πρόγραμμα για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι στο σύνολο του ένα διαδραστικό παιχνίδι ομάδων, με όλα τα παιδιά να συμμετέχουν στις δράσεις και στις πρωτότυπες κατασκευές.
Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να κατανοήσουν έννοιες της Κυκλοφοριακής Αγωγής, ώστε να συμπεριφέρονται σωστά και να κινούνται με ασφάλεια στους δρόμους της πόλης ως πεζοί, ως ποδηλάτες και ως επιβάτες κάποιου οχήματος.

2) Το πρόγραμμα για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει την παρουσίαση σημαντικών στοιχείων για την Κυκλοφοριακή Αγωγή. Έπειτα ακολουθεί η οδήγηση καρτ όπου καλούνται να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν από την παρουσίαση.
Στόχος του προγράμματος είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών ως χρήστες του συστήματος κυκλοφορίας, ώστε να αναπτύξουν στην συνείδησή τους τις σωστές συμπεριφορές, προκειμένου να είναι υγιής η αλληλεπίδρασή τους μέσα στο σύνολο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη εκδηλώσεων, Κα Αντωνίου Σοφία στο 210 6668323 ή στο info@kartland.gr.

Πρόγραμμα Δημοτικού

Πρόγραμμα Γυμνασίου – Λυκείου