Κυκλοφοριακή Αγωγή

Στην Kartland διοργανώνονται εκδηλώσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά ηλικίας από 8 έως 18 ετών.

Σκοπός της εκδήλωσης, είναι τα παιδιά να αποκτήσουν κυκλοφοριακή συνείδηση ως πεζοί, συνοδηγοί και μελλοντικοί οδηγοί.

Υπεύθυνη επικοινωνίας Σοφία Αντωνίου.